Directora
Àngela Cruanyes
angelac@patronatdomenech.cat

Cap d'estudis i especialista d'Anglès
MªJosé Plou
mariajose@patronatdomenech.cat

Secretari i tutor d'EP-3
Cesc Noguera
cescn@patronatdomenech.cat

 

Tutora d'EI-3
Virgínia Rodríguez
virginiar@patronatdomenech.cat


Tutora d'EI-4

Cristina Soto
cristinas@patronatdomenech.cat

Tutora d'EI-5
Montse Sardà
montses@patronatdomenech.cat

Educació Especial Suport NEE
Olga
olgaa@patronatdomenech.cat

TEI (Tècnica d'Educació Infantil)
Xantal
xantalr@patronatdomenech.cat

   
EP-1
Sara Pañella
sarap@patronatdomenech.cat

 

EP-2
Àngels Esterri
angelse@patronatdomenech.cat

EP-4 i especialista d'Anglès
Noelia Fernandez
noeliaf@patronatdomenech.cat

EP-5
Pep Guinovart
pepg@patronatdomenech.cat

EP-6
Teresa Montenegro
teresam@patronatdomenech.cat

Educació Especial
Neus Chamorro
neusc@patronatdomenech.cat

Educació Especial
Belén
belen@patronatdomenech.cat

Educació Física
Denise González
deniseg@patronatdomenech.cat

Plàstica
Àngela Vives

angelavives@patronatdomenech.cat

Música
Núria Mateu
nuriam@patronatdomenech.cat

Secretària
Milagros López
milagrosl@patronatdomenech.cat

Conserge
Elena Sigalés
elenas@patronatdomenech.cat

Cuina
Encarna, Èrec, Lola

Personal de Neteja
Mari

Personal de Neteja
Berta

Temps de migdia (Crea i Creix)
Mònica Puentes
EI-3
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Júlia Noguera
EI-4
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Edel Olmedo
EI-5
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Nadiuska Compañó
Reforç Infantil
creaicreix@creaicreix.net
Temps de migdia (Crea i Creix)
Luna Gonzalez
EP-1
creaicreix@creaicreix.net
Temps de migdia (Crea i Creix)
Laura Sugranyes
EP-2 i EP-6
creaicreix@creaicreix.net
Temps de migdia (Crea i Creix)
Sol Cortés
EP-3
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Vicky Vilalta
EP-2 i reforç a infantil i primària
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Eva Vallesteros
EP-4
creaicreix@creaicreix.net

Temps de migdia (Crea i Creix)
Cèlia Gimenez
EP-5
creaicreix@creaicreix.net

   
Escola Patronat Domènech - curs 2016/2017
C/Gràcia,7 CP/08012
Telèf: 93 237 00 35
a8007202@xtec.cat